Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Sobótce

Darmowy hosting stron

progeCAD.pl banner


Technikum obsługi turystycznej - dokumenty prawnePodstawa programowa

Program nauczania

Programy nauczania - stara podstawa programowa

Programy nauczania - nowa podstawa programowa

Regulamin praktyk zawodowych

Uczymy praktycznie języków obcych: angielski rozszerzony, niemiecki i rosyjski podstawowy Prowadzimy zagraniczne wymiany uczniów z Niemcami, Rosją i Ukrainą

NASZE ATUTY

 • jesteśmy blisko ciebie, dzięki nam oszczędzasz na uciążliwych dojazdach i ekonomicznie gospodarujesz swoim czasem
 • zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele oferujący interaktywne metody nauczania
 • profesjonalnie przygotowujemy do egzaminu maturalnego i zawodowego
 • zdawalność i jakość egzaminów naszych absolwentów jest porównywalna z poziomem regionu dolnośląskiego
 • oferujemy stypendia dyrektora dla uczniów osiągających wysokie średnie w każdym semestrze
 • rozwijamy zainteresowania młodzieży uzdolnionej indywidualnie
 • pomagamy w rozwoju młodzieży tymczasowo zagubionej, w sytuacjach kryzysowych
 • organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektów edukacyjnych
 • dbamy o edukację europejską, możesz uczestniczyć w wyjazdach zagranicznych do Niemiec, Rosji i na Ukrainę
 • nie jesteśmy anonimowi, posiadamy wyróżniającą ocenę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

WSZYSTKIE NASZE DZIAŁANIA TO DOBRY POZIOM NAUCZANIA

Z NAMI OSIĄGNIESZ SUKCES ZADBAMY O TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

TECHNIK OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski absolwent zdobędzie umiejętności:
 • opracowywania programów imprez turystycznych
 • organizowania imprez turystycznych
 • przygotowywania ofert turystycznych
 • kalkulowania kosztów zamawianych świadczeń
 • promowania usług przedsiębiorstwa
 • udzielania informacji turystycznej
 • prowadzenia własnych firm
Ponadto uczniowie technikum mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w kursach zawodowych (np. obsługa profesjonalnych programów komputerowych, barista, kurs barmański). Wszystko to dzięki uczestnictwu w unijnych projektach: Dolnośląska e-szkoła i Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

WARUNKI PRZYJĘCIA

na podstawie sumy punktów: z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego i z przedmiotów na świadectwie: do liceum: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub historia w zależności od profilu klasy do technikum: język polski, matematyka, język obcy, geografia lub informatyka w zależności od kierunku zawodowego

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie (wydruk z systemu elektronicznego
 • świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał)
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego (oryginał)
 • trzy zdjęcia
Powiatowy Zespół Szkół nr 3
w Sobótce
ul.Św. Jakuba 20
55-050 Sobótka
tel/fax: 071 316-23-00
licsob@wp.pl

Opiekun strony zachęca do jej współredagowania